Trainingen geven

Trainingen geven aan personeel

Voor een duurzame verandering van uw werkwijze is het belangrijk dat medewerkers niet alleen snappen hóe het moet, maar ook waarom. Wij verzorgen daarom trainingen en workshops voor zowel uw personeel als het management.

  • Workshops op het gebied van kwaliteit
  • Trainingen kunnen ook breder worden ingericht, zoals de training Meldcode Huiselijk Geweld.

 

Er zijn veel richtlijnen waar u als zorgaanbieder aan moet voldoen. Samen met uitgebreide wetgeving zorgt dat soms voor ingewikkelde situaties. Heef u ondersteuning nodig op dit gebied? Completi verzorgt protocollen, de juiste implementatie en zorgt dat uw medewerkers de juiste kennis hebben om met de protocollen te werken. Neem contact met ons op!