Consultant Algemene Kwaliteit

Consultant Algemene Kwaliteit

Kwaliteitsmanagement is cruciaal voor de zorg. Niet alleen omdat de kwaliteit van zorg in Nederland heel hoog moet zijn, maar ook omdat medewerkers tevreden willen zijn met de gang van zaken op het werk.

Om de kwaliteit van het functioneren van medewerkers te monitoren, is een kwaliteitsmanagementsysteem onmisbaar. Dit systeem moet perfect passen bij uw organisatie en uw manier van werken. Daar zorgen wij voor.  

We helpen niet alleen bij het inrichten en implementeren van een managementsysteem, maar zorgen er ook voor dat uw medewerkers goed kunnen werken met het systeem. Van simpele taken, zoals weten waar de klachten geregistreerd worden, tot het samen opstellen van gedragscodes.